Zabezpečovací systémy – signalizace, přenos

Signalizace poplachu je pomocí vnitřních a venkovních sirén a na klávesnicích. Ústředna je vybavena LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN komunikátorem (včetně Bezpečnostní SIM karty), který umožňuje komunikaci s uživateli a středisky PCO. Doplnit lze komunikátor do pevné telefonní linky. Komunikátory plní i funkci modemu pro plnohodnotný vzdálený přístup, monitoring, programování a v neposlední řadě i ovládání dalších zařízení – např. topení.
 
Systém může signalizovat:            Systém může reportovat:  
  • Poplach vnitřní a venkovní sirénou
  • Poruchu na klávesnicích
  • Stav např. garážových vrat na segmentu klávesnice
  • Aktivaci zvonku u branky
  • Příchozí, odchozí zpoždění pomocí sirén … apod.
  • Poplachy a poruchy na bezpečnostní centrum
  • Poplachové foto na bezpečnostní centrum
  • Poplachy, poruchy a foto na mobilní telefony
  • Výpadek napájení 230V
  • Stav z jiných systémů a technologií … apod.