Zabezpečovací systémy – detekce

K dispozici je široká škála prvků ve sběrnicovém i bezdrátovém provedení pro zajištění prostorové i plášťové ochrany. Do systému lze připojit i detektory, které předají informaci o narušení, vyfotí pachatele a foto odešlou na nastavená telefonní čísla. Tím je jednoznačně potvrzeno, zda došlo k narušení objektu pachatelem, nebo jde o falešný poplach. Vybrané detektory střeží v noci, když spíte. Enviromentální detektory (požár, CO, plyn, voda, teplota) střeží nepřetržitě.
 
Systém může detekovat:             
  • Pohyb ve střeženém prostoru objektu
  • Pohyb vně objektu, podél perimetru
  • Rozbití skleněných výplní oken a dveří
  • Vypáčení oken a dveří
  • Teplotu uvnitř i vně objektu
  • Vznik požáru – kouř, teplotu
  • Únik výbušného / hořlavého plynu
  • Únik CO
  • Zaplavení vodou
  • Informaci z jiných systémů a technologií … apod.