Chytrý dům – topení, teplota

Ovládejte alarm i topení ve vašem domě jedním systémem. Díky tomu se po zajištění může teplota automaticky změnit z komfortní na ekonomickou. Vše můžete navíc sledovat a regulovat na dálku prostřednictvím aplikace MyJABLOTRON. Součástí systému mohou být také teploměry v uvnitř objektu nebo venku. Teploty z nich lze zobrazit na displejích klávesnic a při dosažení nastavené teploty také ovládat připojená zařízení – např. topení, větrání.
 
Možnosti termostatů a teploměrů:              
  • Vzdálené nastavení teplot
  • Zobrazení teploty na displeji klávesnice
  • Přepnutí na útlumovou teplotu při zastřežení
  • Ovládání zařízení při nastavené teplotě
  • Nezámrzná teplota – aktivace topení
  • Historie teploty v aplikaci MyJABLOTRON
  • Report o překročení nastavené teploty