Chytrý dům – automatizované akce

Když dojede návštěva, jednoduše aplikací MyJABLOTRON otevřete bránu, systém automaticky vypne střežení venkovních detektorů a po příchodu návštěvy do domu opět střežení aktivuje. A pokud je tma, alarm JABLOTRON 100 návštěvě sám rozsvítí příchodovou cestu a posléze opět zhasne. Zpříjemněte si návrat domů. Po vypnutí systému ze střežení automaticky rozsvítí světla nebo přepne topení na komfortní teplotu.
 
Možnosti automatického ovládání:              
  • Osvětlení příchodové cesty do domu
  • Řízení topení
  • Stažení a vytažení žaluzií
  • Zapnutí, vypnutí střežení
  • Průchod zastřeženým prostorem … apod.